"Green Blood" / "Zelená krev"

2008

 

stáhnout koncert (380 MB)  

 

videoart

realizováno v roce

2008 – Toyama, Marier "ORBIS" – "GREENBLOOD" - videoart TRNKA, music MOMO+MIYA, JPN

 

návrh scény, návrh,

scénář a režie :Pavel Trnka
hudba: Momoko Hayashi
grafická spolupráce: Ondřej Trnka
animace: Jakub Sládek

 

Idea:

 

Život lidských a zvířecích bytostí je neoddělitelný od života rostlin.
 

ve videoartu "GREENBLOOD"  využívám pro sdělení :

a/ barvu

b/ slovo

c/ animaci

a) barvu jako fenomén – sluneční bílé světlo obsahuje celé barevné spektrum. Ovlivňuje život na Zemi a působí na psychiku člověka.

 

b) slovo, jeho obsah – překlad slova BLOOD do českého jazyka je míza rostlin, ale zároveň lidská krev. Slovo GREEN je v českém jazyce zelená barva, zeleň nebo znamená  svěží.
 

c) animaci – slova „GREENBLOOD“ jsou naanimována tak, že se červené slovo GREEN promění v červenou monochromní barvu a zelené slovo BLOOD v zelenou monochromní barvu. Po sléze se monochromní barva zpětně promění ve spojená slova GREENBLOOD.

Rozpor mezi barvou a obsahem slova je zdánlivě nelogický. Pokud však tento rozpor chápeme jako metaforu, stane se krásnou vizuální minimalistickou básní.

Na černém poli plátna se objeví kotouček bílého světla /černá je symbolem tajemna/. Toto světlo se čelně přibližuje, zvětšuje, rozsvítí celé plátno a jakoby nás prozáří a proletí za nás. Jsme svědky zrození světa ve vesmíru a přihlížíme k tomu z místa ještě neexistující Země.

Po záblesku bílého světla plátno opět zčerná a objeví se v jeho středu spojená slova GREENBLOOD jako svítící červenozelená dvojhvězda, sotva viditelná, a začne se pomalu přibližovat a růst. Je úkazem na zemském nebi, které ještě neexistuje. Je to zvěstování, že existuje ve vesmíru život, nerozlučný život mezi člověkem, zvířaty a rostlinami. Slova GREENBLOOD se pomalu přibližují, rychlost graduje a na ploše již zůstává jen písmeno N. Toto písmeno se dál plynule zvětšuje až se promění v červenou monochromní plochu. Jasně červená barva je symbolem Země, ale také základní lidské čakry, je barvou lidské krve. Po určité době červená barva plynule přejde v černou,symbol tajemna. Tím se ocitáme v prostoru mimo Zem a zvěstování GREENBLOOD letí vesmírem směrem za nás bez možnosti jej pozorovat. Záblesk bílého světla ve tvaru kotouče předznamenává návrat k jeho prvopočátku.  Plocha plátna je opět černá. Prozatím neviditelná slova GREENBLOOD se pomalu vrací do prostoru Země, černá plocha se proměňuje v zelenou plochu. Je to symbol rostlinného světa. Zelená je zároveň barvou čakry lidského srdce, která vyzařuje zeleně. Za určitý čas se zelená plocha na plátně proměňuje v zelené písmeno B slova BLOOD a neustále se zmenšuje, až se opět objeví celá čitelná spojená slova GREENBLOOD. Ta se  plynule zmenšují, až skoro nejsou vidět,jen jako slepené červenozelené dva body, promění se v červenozelenou dvojhvězdu, a ta pak zmizí. Je to symbol konce pozemského života, symbol smrti, kterou znovu vystřídá zrod – ve formě bílého světla, symbolu zrození. Smrt a zrod se nekonečně střídají. Je to nekonečný koloběh ve vesmíru. Je to nesmrtelný život.